Wie zijn we: Golfen voor 12q is een website voor de fondswerving voor de Stichting 12q

Ons website-adres is: https://www.golfenvoor12q.nl

Stichting 12q maakt gebruik van artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke beroepsorganisaties over hun leden of begunstigers (ook wel donateurs). Verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke beroepsorganisaties hoeven de verwerking van persoonsgegevens van hun leden of begunstigers niet te melden als aan de voorwaarden van artikel 3 is voldaan:
https://cbpweb.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijke-beroepsorganisaties

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief